Güncel

Real Time Application (RTA)

Gerçek Zamanlı Uygulama Nedir ?

Gerçek zamanlı hesaplama, hızlı öngörülebilir hesaplama ile eşdeğerdir.

Gerçek zamanlı hesaplamada zamanlama performanstan daha önemlidir. Örnek verecek olursak: bir ledi çok hızlı yakmanız önemli değil; önemli olan ledi zamanında yakmanızdır.

Gerçek Zaman Nedir ?

Gerçek zaman kelimesi ,uygulamanın veya işletim sisteminin tam hız ile değil işlemin bitiş zamanı ile ilgilendiğini gösterir.

Tam hızdan bahsetmek yerine belirli bir zaman periyodunun sonucu ile ilgilenmek daha önemlidir.

 Eğer uygulamanızın daha iyi performans göstermesi için gerçek zamalı bir işletim sistemine ihtiyaç duyuyor iseniz ,donanımızı daha yüksek hızlı bir işlemci ile yükselterek ihtiyaç duyduğunuz performansı elde edebilirsiniz.

RTA’lar SOFT VE HARD olmak üzere iki ye ayrılırlar.

SOFT RTA’ların yanıt süresinde milisaniye veya saniye cinsinden ufak sapmalar olabilir.

HARD RTA’lar belirli bir süre içerisinde işlemlerini yapmalıdır. Bunun yapılmaması sistemin mutlak arızalanmasına sebebiyet vermektedir. Örneğin araçlardaki hava yastıkları tam kaza anında açılmalıdır. Açılmaz ise araç kullanıcısı zarar görebilir.

Real Time Operation Sytem(RTOS)

Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi

RTOS, çok hassas zamanlama ve yüksek güvenirlik gerektiren uygulamaları çalıştırmak için özel olarak tasarlanmış bir işletim sistemidir.

Real Time olarak değerlendirebilmek için ,bir işletim sisteminin gerçekleştirilen kritik işlemlerin her biri için bilinen maksimum süreye sahip olması gerekir.

Bu işlemlerden bazıları ;

  • Kesmelerin ve dahili sistemin olağan dışı durumlarının ele alınması
  • Kritik bölümlerinin ele alınması
  • Zamanla mekanizması vb.

Genel Amaçlı İşletim Sitemi Vs Gerçek Zamanlı İşletim Sitemi

General Purpose Operation SystemGenel Amaçlı İşletim Sistemi (GPOS)

Tüm masaüstü işletim sistemleri Genel Amaçlı İşletim Sitemidir.

LINUX          WINDOWS       MACOS              IOS            ANDROID

GPOS ,zamanlamayı yüksek verim elde etmeyi başaracak şekilde işlemek üzere programlanmıştır.

Verim,birim süre başına yürütülmesini tamamlayan toplam işlem sayısı anlamına gelir .Yani GPOS bir süre içerisinde ne kadar iş yaptığınız ile ilgilenir.

Düşük öncelikli bir görevin yapabilmek için yüksek öncelikli bir görevin yürütülmesi gecikir.

Yüksek verim ,tek bir yüksek önceliğe hizmet etmek yerine düşük öncelikli görev sunarak elde edilir.

Real Time Operation SytemGerçek Zamanlı İşletim Sistemi (RTOS)

VxWorks             QNX           FreeRTOS              INTEGRITY

RTOS’ta threadler (iş parçacıları) önceliklerine göre yürütürler.

Yüksek öncelikli bir thread çalışmaya hazır gelirse ,CPU yürütülmekte olan daha düşük öncelikli thread ‘den sıraya alır ve önceliği yüksek öncelikli thread’e verir.

Tüm düşük öncelikli iş parçacıkları duraklatılır.Yüksek öncelikli bir iş parçacığının yürütmesi ,yalnızca yüksek öncelikli bir iş parçacığından istek geldiğinde geçersiz kalır.

RTOS,GPOS’tan daha az verim sağlayabilir ,çünkü her zaman ilk önce yürütmek için yüksek öncelikli görevi destekler.

Kaliteli bir RTOS iyi bir genel verim sağlayabilir,ancak belirleyici olmak veya zaman tahmin edilebirliği açısından verim feda edilebilir.

İşletim sistemlerinin bir kısmı ücretlidir .FreeRTOS ücretsiz gerçek zamanlı işletim sistemidir. İki türlü RTOS var, bunlar Open ve Safe olarak ayrılır.

 

Görev Zamanlama

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir