Arduino Arduino Projeleri Gömülü Sistemler

Arduino – Röle Bağlantısı

Bu yazımızda röle kullanımını incelemiş olacağız. Basit olarak bir lambanın 3 sn. yanık 3 sn. sönük kalmasını sağlayacağız.

Bu devrede ben arduino ile uyumlu bir röle modülü kullandım. Bu modülde giriş için üç pin mevcut: VCC, GND, IN pinleri. VCC ve GND pinleri 5V enerjinin verildiği pinlerdir. IN pini ise röleyi kontrol ettiğimiz pindir. Modülün çıkışında ise rölenin C, NO, NC pinleri vardır. Röle bobini enerjisiz iken, yani röle kontağını çekmemiş ise C ve NC kısadevredir, röle kontağını çektiğinde ise C ve NO kısadevre olur.

Röle modülü kullanmayıp kendi röle devremizi kurmak istersek, aşağıdaki şemayı kullanabiliriz.

Rölenin bacakları ise şu şekildedir:

Kodlar ise şu şekildedir.

int role=5;

void setup() {
  pinMode(role, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(role, HIGH);
  delay(3000);
  digitalWrite(role, LOW);
  delay(3000);
}

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir