Arduino Arduino Dersleri Gömülü Sistemler

Arduino Ders #14: Break; ve Continue; Komutları

Break; Komutu nasıl çalışır?

Döngünün çalışmasına son veren komuttur. Döngüden çıkartır.

Örnek Program: 8. pine bağlı butona her basıldığında döngüden çıkan program

int durum = 8;

void setup()
{
 pinMode(8, INPUT);
 Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
for (int b=0; b<20; b++)
{
 Serial.print(b);
 delay(500);
 durum= digitalRead(8);
 if (durumm == HIGH)
 {
   break;
 }
 }
}

Bu programmı çalıştırdığımızda ekranda 1 den 20 ye kadar saymaya başlayacak ancak her 8. pine bağlı butona basılıdğında program 0 a dönüp saymaya başlayacaktır.

Not: Aynı özellik while ve switch case döngülerinde de kullanılır.

Continue; Komutu nasıl çalışır ?

Herhangi bir şartta döngünün bir koşulunu atlamasını istiyorsak kullandığımız komuttur. Örnekleyelim

Örnek Program: 0’dan 10’a kadar sayan programda 6. sayıyı atlamasını istiyoruz. Kodları oluşturalım

void setup()
{
 Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
for (int a=0; a<10; a++)
{
 if (a == 6)
 {
   continue;
 }
 Serial.print(a);
 delay(500);
}
}

Program çalıştığında ekranda şöyle bir saymam ekranı görülecektir

1
2
3
4
5
7
8
9
10

yani 6 numarayı saymamyacak direk olarak atlayacaktır.

Çalışma mantığı: a değişkeni, 6 olduğunda “continue” komutu der ki : yukarı çık geç, dolayısıyla tekrar 1 arrtırılan a değişkeni ekranda 6,’yı yazmaz ve 7 den devam eder

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir