Arduino Arduino Projeleri Gömülü Sistemler

Arduino LDR İle Led Parlaklığını Ayarlama

LDR

    Foto dirençler(LDR), üzerlerine düşen ışık şiddetiyle ters orantılı olarak dirençleri değişen elemanlardır. Foto direnç, üzerine düşen ışık arttıkça direnç değeri lineer olmayan bir şekilde azalır. LDR nin aydınlıkta direnci minimum, karanlıkta maksimumdur. Bu uygulamada LDR’nin üzerine düşen ışık azaldığında led yanacaktır. LDR nin sinyal ayağı ile 5V arasına 1K Ohm direnç koymamız gerekiyor. LDR yi arduinonun A0 pinine, ledi de 3 numaralı pine bağlayacağız.

Malzeme Listesi

 • Arduino Uno
 • Breadboard
 • 1 Adet Led
 • 2 Adet 100 Ohm Direnç
 • 1 Adet LDR

Devrenin bağlantı Şeması burada

Devrenin kodları ise bu şekilde

#define ldr A0 // LDR A0 pinine tanımlandı.
#define led 3 // Led 3 numaralı pine tanımlandı. 
int deger; //'deger' adında değişken oluşturduk.
int pwm; //'pwm' adında değişken oluşturduk.
void setup() {
 pinMode(ldr,INPUT); //LDR giriş olarak tanımlandı.
 pinMode(led,OUTPUT); //Led çıkış olarak tanımlandı.
 Serial.begin(9600); //Serial iletişimi başlattık ve haberleşme hızı 9600 olarak ayarlandı.
}

void loop() {
 deger = analogRead(ldr); //LDR'den okunan değerleri 'deger' adındaki değişkene aktardık.
 pwm = map(deger,854,1023,255,0); //LDR'den gelen değeri(854-1023) map komutu ile 255-0 arasında orantıladık. LDR'den aldığınız değerler değişebilir bu uygulamada ldr'den
 //700 ile 1023 arasında değer okuyoruz.
 Serial.print("LDR Degeri = ");//Seri port ekranına yazı yazdırdık.
 Serial.print(deger);//'deger' değişkenin içindeki değeri seri port ekranına yazdırdık.
 Serial.print(" PWM Degeri = ");//Seri port ekranına yazı yazdırdık.
 Serial.println(pwm);//'pwm' değişkenin içindeki değeri seri port ekranına yazdırdık.
 analogWrite(led,pwm);//LED 'pwm'nin aldığı değere göre(0-255) parlaklığı değişecektir.
}

Not: LDR’nin minumum değerini algılamak için öncelikle seri portta bir gözlemlemeniz önerilir.

Similar Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir